Kestävä ympäristö

 

Terveellinen, turvallinen, toimiva ja ekologinen asuin- ja elinympäristö

Elinympäristö vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja sen laatuun enemmän kuin mikään muu. Jos ulkona pelkää tai ympäristö muutoin estää sellaisen elämän elämisen, jota muutoin haluaisimme elää, ympäristössä on vikaa. Ne asiat, jotka ympäristössä johtavat turvattomuuden tunteen syntymiseen, kokoontumisen ja yhdessäolon mahdollisuuksien puutteeseen tai lyhyidenkin matkojen autoillen liikkumisen tarpeeseen, riippuvat poliittisista päätöksistä: useista erilaisista laeista, asetuksista ja määräyksistä, kaavoituspäätöksistä, normeista, yhteiskuntahuoltoon liittyvistä päätöksistä ja rahoituspäätöksistä. Päätökset arkisista toimista, siis vaikkapa elintavan, asumismuodon, lämmitysratkaisun tai liikennevälineen valinnasta tehdään kotona, mutta edellytykset luonnon ja toimivan, turvallisen ympäristön kannalta edullisiin valintoihin luodaan eduskunnassa ja kaupungin-/kunnanvaltuustoissa.

 

Yhdyskuntarakenteen tuki elinkeinoelämälle

Elinkeinoelämän ja ympäristön hyvinvointi eivät ole toisilleen vastakkaisia. Itse asiassa asia on päinvastoin: pidemmällä aikavälillä tarkastellen hyvinvoivassa, toimivassa, viihtyisässä ja houkuttelevassa ympäristössä elinkeinoelämälläkin on parhaat mahdollisuudet kehittyä ja menestyä.

Elinkeinoelämän kannalta edullisen kestävän ympäristön ja yhdyskuntarakenteen syntymistä ja toimintojen sijoittumista ohjataan (tavallisen kuluttajan kulutusvalintojen lisäksi) yhdyskuntarakenteellisiin seikkoihin liittyvällä politiikalla, esimerkiksi eduskunnan asettamin valtakunnallisin alueidenkäyttötavoittein ja kauppojen kokoa ja erilaisten elinkeinoelämään liittyvien toimintojen sijoittumista ohjaavin määräyksin. Merkittävä elinkeinoelämän kilpailukykyyn vaikuttava asia on myös liikenne, jota käsitellään tarkemmin teeman "kestävä liikenne" alla.

 

Esteettömyys 

Kestävä ympäristö on myös esteetön ympäristö. Minulle esteetön tarkoittaa ympäristöä, jossa jokaisella mahdollisiin liikunta- tai muihin toimintarajoitteisiinsa katsomatta on mahdollisuus elää, liikkua ja toimia. Kun esteettömyys huomioidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, siis jo päätöksenteon ylätasoilla, ei tarvita kovinkaan monia kalliita, erikseen räätälöityjä erityisratkaisuja, vaan useimmat asiat voidaan alunpitäen tehdä kaikille toimiviksi erilaisia tarpeita ja kykyjä huomioiden.

(Tein aikoinaan arkikitehtiosaston diplomityöni esteettömyyden huomioimisesta kaavoituksessa. Lisää siitä on luettavissa täältä.)

 

Rakennus- ja ympäristönsuojelu

Toisten elin- ja toimintamahdollisuuksien kunnioittamisen ohella pidän tärkeänä säilyttää ympäristössämme merkit ja viitteet, jotka kertovat aiemmin eletystä elämästä. Ne ovat osa kestävää ympäristöä. Vaikka ihailemme vanhojen rakennusten kauneutta ja tunnelmaa tai ihmettelemme museoihin kerättyjen esineiden kertomia asioita luonnonympäristön, elintapojen tai kulttuurin muutoksista, emme ehkä sittenkään aina tunnista täysin historian merkitystä hyvinvointiin. Itse uskon, että tieto ympäristöstä ja elämästä ennen meitä, antaa myös toivoa ja näkemystä tulevaan. Jos emme arvosta ja säilytä entistä, menetämme osan juuristamme ja ymmärryksestämme myös nykyistä yhteiskuntaa kohtaan.

Samoin on tärkeää säilyttää erilaisia luonnon- ja kulttuuriympäristöjä. Ne ovat historiansa lisäksi osa elinympäristömme monimuotoisuutta ja siten myös tulevaisuutta.

 

Hiljaisuuden suojelu

Viime aikoina olen yhä enemmän alkanut kaivata hiljaisuutta. Ja huolestua siitä, miten vähän sitä on. Arkinen ympäristömme täyttyy äänistä, jokaisen tamperelaisen kotipihan äänimaisemaan kuuluu jatkuva liikenteen aiheuttama taustahumina, mitä todennäköisimmin muuallakin Pirkanmaalla liikenteen äänet kuuluvat ainakin osan vuorokautta. Vain luonnon äänien rikkoma hiljaisuus on katoava rikkaus, jonka arvoa tuskin voi rahassa edes yrittää mitata.

 

 
< Edellinen

Kommentteja


Sivu 1 0 ( 0 Kommentteja )
©2006 MosCom

Kommentoi: Kestävä ympäristö...

Kirjoita kommenttisi:

Nimi: (pakollinen)

E-mail: (pakollinen)
Sähköpostiosoitteesi ei näy sivuilla - ainoastaan sivuston ylläpitäjälle
Kotisivu: (vaihtoehtoinen)Kommentti: [BBcode]