SuLin kirje liikenneministerille

Suomen Liikenneliitto SuLi ry:n avoin kirje liikenneministeri Anu Vehviläiselle 3.11.2009

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut kaksi työryhmää pohtimaan junaliikenteen keskeisiä kysymyksiä. Toinen työryhmä pohtii henkilöjunaliikenteen monopolin lakkauttamista, toinen ns. sisämaan yöjunayhteyksien palauttamista. Molemmat aiheet ovat junalla matkustavien kansalais­ten näkökulmasta merkittäviä. Työryhmissä ovat edustettuina junaliikenteen tuottaja- ja viran­omaistahot, mutta junaliikenteen asiakkaiden eli junien käyttäjien edustajia ei ryhmissä ole.

Länsimaisen demokratian ja EU:n periaate on kansalaisten yhdenvertainen kohtelu, kuuleminen ja osallistuminen heitä koskeviin asioihin. Kaavoitusta ja siten osaltaan liikennesuunnitteluakin ohjaa­vassa Maankäyttö- ja rakennuslaissa osallistuminen ja kuuleminen nostetaan voimakkaasti esiin, mutta yleisemminkin hyvään hallintotapaan liittyvästä kansalaisten tasapuolisesta kohtelusta on säädetty Hallintolaissa.

VR-yhtymä ja Veturimiesten liiton jäsenet ovat merkittäviä toimijoita ja osallistujia junaliikennettä käsiteltäessä, mutta yhtälailla asia koskettaa vaikkapa kotipaikkakunnilleen viikoittain matkustavia opiskelijoita, joita yksin Suomen ylioppilaskuntien liitossa (yksi jäsenjärjestöistämme) on 120.000 henkeä. Ja aivan yhtä tärkeä junaliikenteen arki, toteutustapa ja tulevaisuus on muillekin sadoille tuhansille suomalaisille, jotka yhteensä tekevät vuosittain lähes 70 miljoonaa junamatkaa, joista Helsingin paikallisliikenteen ulkopuolella 24 miljoonaa junamatkaa.

Ky­symme siksi Teiltä, arvoisa liikenneministeri, miksi kansalaisten ja kuluttajien osallistumista mai­nittuihin työryhmiin ei ole katsottu tarpeelliseksi?

Matkustajat ovat ryhmä, jonka mielipidettä ja kuluttajanäkökulman asiantuntemusta pitää kuulla junaliikenteen tulevaisuuden ratkaisuja pohdittaessa. Junaliikenne on yhteiskunnan kansalaisilleen tarjoama palvelu, jota tulee arvioida ensisijassa kansalaisten liikkumistarpeisiin vastaamisen näkö­kulmasta ja vasta toissijaisesti liiketoimintana tai jonkin ammattiryhmän etujen näkökulmasta.

Pelkonamme Suomen Liikenneliitossa on, että päätöksenteko vääristyy, kun matkustaja- ja muiden kansalaisjärjestöjen ääntä ei kuulla. Näin on mielestämme käynyt mm. joukkoliikennelakia valmis­teltaessa. EU:n liikennepolitiikassa joukkoliikenteen palvelutehtävä, kuluttajien etu ja liikenne­tuotannon teke­vien yritysten asema on sovitettu pääosaltaan onnistuneesti yhteen tilaaja-tuottaja -mallilla. Kuiten­kin Suomi on yksi kolmesta EU:n jäsenvaltiosta, jotka vastustavat junaliikenteen tilaaja-tuottaja -mallia ja siihen olennaisena osana liittyvää monopolin lakkauttamista. Ehdotukses­saan joukko­liikennelaiksi Liikenne- ja viestintäministeriö on kuluttajien etujen vastaisesti jättänyt henkilöjuna­liikenteen koko lain ulkopuolelle. Näemme sen tuloksena valmistelusta, jossa on kuultu ainoastaan alan yrityksiä, ei niiden asiakkaita.

Epäilemme, että nyt junaliikenteen tulevaisuutta pohtimaan perustettujen työryhmien mietin­nöistä tulee vastaavia tuloksia kuin joukkoliikennelain kanssa. Kun ryhmissä ei ole mukana ketään, joita omakohtaisesti kiinnostaa matkustaa yöllä makuuvaunussa istumapaikan sijaan tai saada junissa kilpailukykyistä palvelua ja hinnoittelua, saattaa työryhmä katsoa asiaa vain monopoli­yrityksen nä­kemyksiä mukaillen ja virheellisesti todeta, ettei kuluttajien palvelemiseksi ole tarpeen ponnistella.Vaadimme kuluttajien ja liikennealan kansalaisjärjestöjen edustusta parhaillaan toiminnassa oleviin ja kaikkiin jatkossa perustettaviin matkustaja- ja kevyen liikenteen kysymyksiä pohtiviin työryhmiin. Suomen Liikenneliitto SuLi ry 

 

Kirsikka Siik, varapuheenjohtaja

 

* * *

Kirje julkaistiin ainakin Karjalan maassa: http://www.karjalanmaa.fi/mielipide.php?id=1111

 
< Edellinen   Seuraava >

Kommentteja


Sivu 1 0 ( 0 Kommentteja )
©2006 MosCom

Kommentoi: SuLin kirje liikenneministerille...

Kirjoita kommenttisi:

Nimi: (pakollinen)

E-mail: (pakollinen)
Sähköpostiosoitteesi ei näy sivuilla - ainoastaan sivuston ylläpitäjälle
Kotisivu: (vaihtoehtoinen)Kommentti: [BBcode]